Skal der skaffes flere lærepladser, så ansøg AUB-puljen om tilskud

Der er åbent for forårsansøgninger til AUB-puljen 2022, hvor de lokale uddannelsesudvalg kan ansøge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til aktiviteter, der kan skabe flere lærepladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent.

Aktiviteter skal være rettet mod overgangen mellem grundforløb og hovedforløb og alle ansøgningerne skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB.

Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest tirsdag den 15. marts 2022.

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever. 

  2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til. 

  3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

  4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en praktikplads.  

Skabelon til ansøgning samt vejledning findes her.

 AUB klip