Nye forslag til kursuspakker inden for bæredygtighed og grøn omstilling

HAKL har stort fokus på de grønne kompetencer, der kan understøtte den grønne omstilling i virksomhederne. En kvalitativ analyse, udvalget har foretaget, kigger ind i et behov for grønne kompetencer hos medarbejderne i virksomhederne.

Med det udgangspunkt har HAKL sammensat fleksible kursuspakker inden for bæredygtighed og grønomstilling, hvor der kan afvikles kursusaktiviteter generisk på tværs af brancher på et introducerende niveau, som kursister og virksomheder kan bruge som trædesten over i mere specialiserede brancherettede kurser inden for eksempelvis salg (green deal, lovgivning), viden om grønne forbrugertrends og nye mærkninger af produkter samt viden om ”ikke finansielle data”.

traedesten1

Kursuspakkerne er sammensat til områderne salg (detail, handel, oplevelse), indkøb (detail, handel, oplevelse og det offentlige område) og administration (privat og offentligt).

Kursuspakkerne er fleksible forslag til pakker, hvor de kurser pakkerne indeholder kan skiftes ud med andre relevante kurser. Desuden er HAKL i en fortsat proces med udvikling af nye kurser til bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket betyder, at der vil komme flere og nye kurser til kursusporteføljen i takt med at lovgivning og EU krav på det grønne område bliver flere frem mod 2030.

Pakkerne er sammensat med 2 tværgående introducerende kurser, der går igen i alle 3 kursuspakkerne, hvilket giver mulighed for hurtigere at få aktivitet på kurserne. De introducerende kurser fungerer som ”trædesten” for kursisterne over i mere brancherettede fag-faglige kurser, hvor det er muligt at komme dybere ned i mere brancherettede kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Med kursuspakkerne medfølger en beskrivende og introducerende tekst, som kan bruges i forbindelse med markedsføring af forløbene til kursister og virksomheder. Her er eksemplet fra salg:

Salgsmedarbejder i det bæredygtige salg

Salgsmedarbejderen klædes på til implementering af grøn omstilling i virksomheden. Uddannelsesforløbet introducerer til grøn og bæredygtig omstilling, der giver salgsmedarbejderen kendskab til varens vej igennem værdikæden og livscyklusdokumentation, hvilket gør medarbejderen i stand til at vejlede kunderne om det bæredygtige køb.

Forslag til indhold af forløbet er:

De to generiske kurser

 • Introduktion til bæredygtig omstilling (49785) 2 dage
 • Cirkulær forretningsforståelse (49893) 2 dage (Nyt kursus, der er forhåndsgodkendt i ministeriet)

Det brancherettede indhold:

 • Økonomi
  • Økonomisk styring i handelsvirksomheden (47196) 2 dage
 • Salg
  • Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden (47193) 2 dage
 • Data
  • Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden (47193) 2 dage
  • Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen (45925) 1 dag

Man kan se mere om indhold og markedsføringstekster til alle de 3 forslag til kursuspakker samt til forløb for ledere i denne præsentation.

HAKL uddannelsesforløb: Grøn omstilling