Lærepladssituationen, januar 2022

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler for årets første måned er opgjort. Der har været en positiv udvikling på alle de merkantile erhvervsuddannelser.

Indgaaede aftaler jan 2022

Den positive udvikling kan sandsynligvis forklares af den aftagende epidemi, som på samme tidspunkt sidste år stadig var mere alvorlig.

Nu ser tilstandene ud til at normalisere sig, og derfor forventer vi også en mere almindelige udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler som vi fx så i 2019.

indgaedeaftaler201921

I 2020 blev mange af de aftaler, der normalt bliver indgået i foråret, udskudt til august, da der var bekymring den nye pandemi og dens indflydelse. Mange virksomheder indgik derfor først meget sent aftaler, og vi så et efterslæb helt ind i foråret 2021, hvor der blev indgået rekordmange aftaler.

I efteråret 2021 blev den positive udvikling udlignet og antallet af indgåede aftaler mindede mest om 2019-tallene. 

De skæve tidspunkter for indgåelse af uddannelsesaftaler i 2021 kommer sandsynligvis til at påvirke de lærepladstal, som sekretariatet udsender i de første to kvartaler af 2022. Her vil udvikling se negativ ud, da der i samme periode 2021 blev indgået flere aftaler end normalt.

Sekretariatet forventer dog, at der ved udgangen af året vil være indgået lidt flere aftaler end sidste år.