Elever trives bedre på hovedforløbet end på grundforløbet

Der er generelt høj trivsel på de merkantile erhvervsuddannelser. Men eleverne trives bedst, når de er i gang med hovedforløbet. 

Eleverne har markant bedre trivsel, når de overgår til hovedforløbet. Det viser tal fra de netop offentliggjorte tal for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. 

billede1

Med en gennemsnitlig karakter på 3,8 er der generel høj trivsel på grundforløbet. På hovedforløbet svarer eleverne, at de trives i endnu højere grad og svarer gennemsnitligt 4,2 i målingen på tværs af uddannelserne.  

I trivselsmålingen bliver eleverne bedt om at rangere deres tilfredshed på en skala fra 1-5 på seks forskellige indikatorer. Ovenfor er alle indikatorer samlet.