Merkantile grønne kompetencer afdækket

HAKL har afsluttet en kvalitativ og eksplorativ afdækning af bæredygtighed på efteruddannelsesområdet og her er det afdækket, hvordan arbejdsfunktioner og kompetencekrav til salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere, administrative medarbejdere i det private såvel som det offentlige påvirkes af bæredygtighed, grøn omstilling og ændrede forretningsmodeller.

I undersøgelsen er der udarbejdet et kvalificeret og valideret billede af megatrends inden for grøn omstilling og bæredygtighed, som er gennemgået med et udsnit af virksomheder, der dækker jobområderne. Det har udmøntet sig i et kvalificeret og valideret strategisk kompetenceportræt, der tegner det fremtidige kompetencebehov for målgruppens jobprofiler.

Kompetenceportrættet er opdelt i faglige og strategisk understøttende kompetencer, og skal ses som et generisk portræt, der kan bruges som grundlag for kompetenceudvikling på flere jobområder i virksomheden.

Undersøgelsens kvalitative afdækning har afdækket et betydeligt kompetencegab baseret på en vurdering af nuværende og et fremtidigt kompetenceniveau på 10 kompetenceprofiler for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for HAKLs jobområder: Administration, Detail, Handel & Logistik, Offentlig forvaltning og sagsbehandling samt Viden og forretningsservice.

De kompetenceområder der skal have et særligt fokus i den grønne omstilling på HAKL’s område er:

  • Nye forretningsmodeller i en Cirkulær økonomi – generel forståelse for de nye forretningsmodeller, som følge af Cirkulær økonomi og digitalisering for virksomhedens merkantile jobprofiler.
  • Ledelse – på strategisk plan og implementering og forankring på medarbejderniveau.
  • Indkøb – bæredygtige indkøb, produktdokumentation, værdikæder og genbrug.
  • Salg – nye forretningsmodeller, kommunikation og markedsføring, produktdokumentation, retursystemer, udvidet produktansvar.
  • Økonomi – omstilling til en grøn økonomi, nye ikke-finansielle data, businesscases for fremtidens investeringer, CO2-baseline, understøttelse af bæredygtighedsdokumentation, udvidet producentansvar mv., nye ICT-systemer.
  • Logistik – nye materialeinfrastrukturer, koordinering mellem salg og indkøb, nye retursystemer, nye transportformer med CO2 neutrale, selvstyrende enheder, bæredygtige indkøb af transport, mærkning af transport og logistik.

HAKL præsenterer undersøgelsens resultater og konklusioner på et webinar den 10. maj kl. 14 – 15.30 for udbydere, undervisere og andre interesserede. Her skal projektets megatrends kompetenceportræt og kompetenceafdækning foldes ud. Mere om dette arrangement følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Er du blevet nysgerrig på mere viden om megatrends, kompetenceportræt og kompetencebehov samt jobprofiler så kan du finde rapport og præsentationen her.