Fjernundervisning udgjorde 18,5% af aktiviteten på HAKLs kurser i de første tre kvartaler af 2021

I de første tre kvartaler af 2021 blev der afholdt 10.344 HAKL-kurser som fjernundervisning. Dermed udgjorde fjernundervisning 18,5% af den samlede aktivitet i perioden. 

I 2018 og 2019 lå antallet af kurser som fjernundervisning på hhv. 1.525 og 1.704, mens det tal i 2021 var mere end seksdoblet. 

Andelen af kurser, som blev afholdt som fjernundervisning er dermed steget fra at udgøre omkring 2% i de første tre kvartaler af både 2018 og 2019 til at udgøre 18,5% af aktiviteten på HAKLs kurser i de første tre kvartaler i 2021.

andelfjernundervisning