Specialet lægesekretær nedlægges

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) har tidligere orienteret om, at specialet lægesekretær vil blive nedlagt, og nedlæggelsen sker pr. 1. august 2022.

De nærmere regler for, hvordan specialet nedlægges, er blevet fastlagt i den nye bekendtgørelse om kontoruddannelsen, der træder i kraft den 1. august 2022. Den fastlægger, at følgende elever fortsat kan gennemføre specialet lægesekretær:

  • Elever, der er påbegyndt uddannelsen efter den gamle 2021-bekendtgørelse inden 1. august 2022.
  • Elever, som inden den 1. september 2022 indgår uddannelsesaftale om specialet lægesekretær med påbegyndelse af uddannelsen inden den 1. september 2022.
  • Elever, som på baggrund af en realkompetencevurdering efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. påbegynder uddannelsen med specialet lægesekretær som euv1-forløb inden den 1. september 2022.

For alle 3 grupper af uddannelsesaftaler gælder, at uddannelsesforløbet skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Eventuelle spørgsmål til overgangsbestemmelserne kan rettet til Uddannelsesnævnet eller til STUK.