Nye uddannelsesordninger sendes i høring

Aftalen "Fra folkeskolen til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 omfattede en forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. Derfor er de nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger pr. 1. august 2022 på flere punkter anderledes end hidtil.

Indholdet i de uddannelsesordninger, som de faglige udvalg sender i den obligatoriske 4 ugers høring på skolerne, er derfor anderledes end de hidtidige år.

Det hidtidige ”tekstdokument” er blevet erstattet med en digital ”forside” med følgende disposition:

  • Ændringer i forhold til tidligere
  • Forslag til skole- og praktikperioder
  • Varighed for valgfri uddannelsesspecifikke specialefag
  • Varighed for valgfag
  • Afkortning for voksne
  • Fag med videreuddannelsesperspektiv
  • Yderligere oplysninger

Fremover kan skolerne hente uddannelsesordningen, som består af forside og de tilknyttede fag, via https://hentdata.stil.dk/, men først, når høringen er overstået, og ministeriet har udstedt uddannelsesordningen.

De faglige udvalg er derfor fortsat nødt til at udsende høringerne i egne word-filer, og høringerne udsendes som hidtil per mail til skolernes hovedadresser, og udkastet til uddannelsesordningen kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.