Nye uddannelsesordninger sendes i høring

Aftalen "Fra folkeskolen til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 omfattede en forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. Derfor er de nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger pr. 1. august 2022 på flere punkter anderledes end hidtil.

Indholdet i de uddannelsesordninger, som de faglige udvalg sender i den obligatoriske 4 ugers høring på skolerne, er derfor anderledes end de hidtidige år.

Det hidtidige ”tekstdokument” er blevet erstattet med en digital ”forside” med følgende disposition:

  • Ændringer i forhold til tidligere
  • Forslag til skole- og praktikperioder
  • Varighed for valgfri uddannelsesspecifikke specialefag
  • Varighed for valgfag
  • Afkortning for voksne
  • Fag med videreuddannelsesperspektiv
  • Yderligere oplysninger

Fremover kan skolerne hente uddannelsesordningen, som består af forside og de tilknyttede fag, via https://hentdata.stil.dk/, men først, når høringen er overstået, og ministeriet har udstedt uddannelsesordningen.

De faglige udvalg er derfor fortsat nødt til at udsende høringerne i egne word-filer, og høringerne udsendes som hidtil per mail til skolernes hovedadresser, og udkastet til uddannelsesordningen kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Bekendtgørelsen om kontoruddannelsen med specialer er netop blevet udstedt, og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer derfor at sende sit udkast til uddannelsesordning i høring om kort tid.