Kom med til webinar om grøn omstilling og bæredygtighed den 10. maj

Vil du vide mere om den grønne omstilling i virksomhederne på det merkantile område? Så skal du med til webinar den 10. maj kl. 14 – 15.30, hvor megatrends, cases og nyt fra virksomheder om de kompetencer og kompetencebehov, der kan understøtte den grønne omstilling i virksomhederne præsenteres.

Følg dette link til webinaret - Webinaret kræver ikke tilmelding alle er velkomne.

Gitte Haar fra Center for cirkulær økonomi og Birgitte Hoberg Sloth fra BDO præsenterer megatrends og krav til ændring af forretningsmodeller i forbindelse med bæredygtighed og grøn omstilling samt hvordan arbejdsfunktioner og kompetencekrav til salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere, administrative medarbejdere i det private såvel som det offentlige påvirkes af grøn omstilling og bæredygtighed. Center for cirkulær økonomi og BDO har udarbejdet analysen i forhold til efteruddannelsesområdet, men resultater og input er generiske og relevante for aktører, der arbejder med efteruddannelse på det merkantile område og med elever på de merkantile erhvervsuddannelser.

Målgruppen for webinaret er undervisere og ledere på både AMU og EUD, samt andre aktører, der ønsker at mere viden om grøn omstilling på det merkantile område.

Program for webinar:

  1. Velkomst V/ Merete Christoffersen Uddannelsesnævnet.
  2. Megatrends inden for bæredygtig og grøn omstilling i virksomheder. V/Gitte Haar, CCØ.
  3. Troldtekt A/S og deres arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling - (Dokumenteret bæredygtige akustikplader | Troldtekt). Video.
  4. Hvad betyder en grøn omstilling i virksomhederne for de merkantile profiler. V/Gitte Haar, CCØ.
  5. Kompetenceportræt og kompetencebehov for de merkantile kompetencer. V/Birgitte Sloth, BDO.
  6. Generiske kompetencer og uddannelsesforløb – trædestensmodel. V/ Birgitte Sloth, BDO.
  7. Mulige barrierer i virksomhederne for uddannelse inden for grøn omstilling. V/ Birgitte Sloth og Gitte Haar.
  8. Erfaringer, spørgsmål og refleksioner.
  9. Opsamling og afrunding. V/Merete Christoffersen Uddannelsesnævnet.

Har du lyst til at kigge nærmere på analysen finder du den her.