lærepladssituationen, marts 2022

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler fortsætter med at stige på de merkantile erhvervsuddannelser. Der er således indgået 19% flere aftaler på det merkantile område i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode sidste år.

indgaedeuddannelsesaftalermarts

De største stigninger er sket på Detailhandelsuddannelsen og kontoruddannelsen, som er vækstet med henholdsvis 15% og 27%. Og så er antallet af aftaler med eventkoordinatorelever næsten fordoblet i årets første kvartal. Et tegn på, at pandemien ikke længere lægger begrænsninger på afholdelsen af events.

Rent geografisk bliver aftalerne primært indgået i Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, som tilsammen står for 77% af de indgåede aftaler. De sidste 23% fordeler sig på Region Nordjylland og Sjælland med lidt flere i førstnævnte.

antalindgaedeuddannelsesaftalerfordeltpalaerestedetsregion

Væksten i antallet af indgåede uddannelsesaftaler fordeler sig ud på alle landets regioner, men der er specielt stor vækst i Region Nordjylland, hvor der er indgået 38% flere aftaler end på samme tidspunkt sidste år.