Nye tal for prøvestatistik 1. halvår 2021 på HAKLs område

Der blev i første halvår af 2021 afholdt 32.727 prøver på HAKLs kurser - Det er en stigning på 41% sammenlignet med første halvår af 2020. 

proevestatistik

Den store stigning skyldes i høj grad covid-19, som lagde en dæmper på kursusaktiviteten i 2020. 

HAKLs kursusområde står for over 1/3 af alle AMU-prøver der afvikles
Lidt over en tredjedel af alle prøver der blev afviklet i 1. halvår 2021 var inden for HAKLs kursusområde. Helt præcist 32.727 ud af i alt 92.376 prøver.

Kun få kursister består ikke den tilhørende kursusprøve
Kun 2 % bestod ikke en AMU-prøve på HAKLs kursusområde i 1. halvår 2021. Det er et fald i forhold til 2020 hvor 3 % ikke bestod. For alle efteruddannelsesudvalg som helhed er den procentvise andel, der ikke bestod i 1. halvår 2021 på 1,6 %.

Nedgang i andelen af kursister der udebliver eller afbryder en kursusprøve
10 % afbrød eller deltog ikke i en prøve på HAKLs område. Det er et fald på knap 2 % i forhold til 2020, men noget højere end på alle AMU-kursusområder som helhed, hvor den procentvise andel der afbrød eller ikke deltog i en prøve var 6,1 %.

HAKL vil nu dykke mere ned i tallene! Det kan du også gøre ved at se mere på vores hjemmeside om AMU-statistik på prøver.