Nyeste opgørelse af uddannelsesaftaler indikerer, at aftalerne bliver indgået tidligere end normalt

Den seneste opgørelse af lærepladstallene er nu tilgængelig på vores side for statistik. Tallene indikerer, at aftalerne bliver indgået tidligere i år, end normalt.

Indeværende opgørelse viser antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til og med april måned. Her er der i 2022 indgået 8% flere uddannelsesaftaler på de merkantile erhvervsuddannelser sammenlignet med samme periode sidste år.

aftaler jan apr

I opgørelsen fra marts måned, var der indgået 19% flere aftaler sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene indikerer derfor, at antallet af aftaler er faldet en smule siden den flotte start på året.

Men tallene viser også, at uddannelsesaftalerne generelt er indgået tidligere i år, end normalt.

Det er især tydeligt på forskellen mellem antallet af indgåede aftaler i hhv. marts og april måned i 2021 og 2022.

aftalefordelingmartsogapril