Det merkantile eux-forløb

Virksomhedsøkonomi, niveau B er fra og med den 1. august 2022 obligatorisk på det merkantile eux-forløb.

Hidtil har eleverne skulle vælge mellem at afslutte enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau på det studiekompetencegivende forløb. Men fremover skal alle elever afslutte virksomhedsøkonomi på B-niveau. Eleverne kan stadig opnå B-niveau i matematik, men det sker i givet fald via valgfags-blokken.

Ændringen fremgår af de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser:

Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer (retsinformation.dk) § 4, stk. 4, nr. 4

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator (retsinformation.dk) § 4, stk. 4, nr. 4

Bekendtgørelse om handelsuddannelsen med specialer (retsinformation.dk) § 4, stk. 4, nr. 4

Bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer (retsinformation.dk) § 3, stk. 6, nr. 4

Særligt om valgfaget erhvervsjura på kontoruddannelsens eux-forløb

Desværre havde der indsneget sig en lille fejl i beskrivelsen af eux-forløbet på kontoruddannelsen. Eleverne på kontoruddannelsen skal gennemføre enten erhvervsjura, 2. fremmedsprog eller kulturforståelse på C-niveau. Desværre fremgik det af den nye bekendtgørelse, at erhvervsjura var blevet erstattet med matematik. Det er ikke tilfældet, og eleverne skal fortsat vælge mellem erhvervsjura, 2. fremmedsprog eller kulturforståelse, og det fremgår af følgende ændring til den nye uddannelsesbekendtgørelse Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer (retsinformation.dk)

De faglige udvalg er i gang med at udsende uddannelsesordninger i høring i forlængelse af de nye bekendtgørelser, og de kan læses på https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/horinger