Nyt samarbejde med videncentrene skal sikre fokus på digitale UV-materialer til grøn omstilling

HAKL afholdt den 16. maj 2022 møde med videncentrene Viden om Data og Viden om Digital handel.

Hvordan får vi lavet nogle spændende, fremtidssikrede digitale undervisningsmaterialer til kurser i fx datahåndtering og indkøb relateret til den grønne omstilling i virksomhederne og samtidig opkvalificeret underviserne på AMU (og EUD)?

Videncentrene kunne fortælle at flere nye projekter og initiativer af relevans for undervisere på både AMU og EUD var i støbeskeen i relation til grøn omstilling og bæredygtighed.

Fra Viden om Data og Viden om Digital Handel deltog centercheferne, Mette Kronborg Laursen og Lars Henrik Larsen.

Viden om Data præsenterede flere virksomheder og andre aktører, som de ville inddrage og samarbejde med i det videre arbejde med data relateret til den grønne omstilling. Både i forhold til certificeringskurser for undervisere og udvikling af materialer.

statuspavodsarbejde

Under den fælles drøftelse om mulige samarbejdsflader blev videncentrene opfordret til at samtænke behovene for undervisningsmaterialer og opkvalificering af undervisere på både AMU og EUD, da behovene for praktiske kompetencer oftest opstår på AMU først.

På HAKLs område er disciplinen ledelse et selvstændigt tværgående kursusområde, der også skal indtænkes.

Et muligt forslag om at opdele allerede udviklede, relevante undervisningsforløb i mindre læringsbidder skal der nu ses nærmere på.

HAKL og de to videncentre vil arbejde videre med at udfolde en udviklingsmodel ift. digitale undervisningsmaterialer til HAKLs AMU-kurser inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

AMU og den grønne omstilling er nyt uddannelsesområde for videncentrene, og er et resultat af udmøntning af finanslovsaftalen for 2021 om opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling, hvor alle videncentrene fik bevilget 6 mio. kr. hver i perioden 2021 – 24.