Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 kontoruddannelsen

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 får den 1. august 2022 tilføjet et kompetenceområde i forretningsforståelse udover de tre eksisterende i henholdsvis databehandling, kommunikation og kvalitet og service. Der er dog ikke tilsigtet en ændring i den faglige profil, men snarere en præcisering af, at forretningsforståelse er en tværgående kompetence og forståelse af, hvordan virksomhedens administrative funktioner hænger sammen med virksomhedens indtjeningsevne, markedsforhold, målsætning om bæredygtighed mv.

Kompetenceområde datahåndtering skal som hidtil give eleverne en indsigt i virksomhedernes behandling af data og lære eleverne, hvordan man afdækker dataflow i en simpel administrativ arbejdsproces og hvordan processen kan helt eller delvist digitaliseres.

Kompetenceområdet kommunikation har stadig fokus på virksomhedskommunikation, og hvordan sprog kan tilpasses en bestemt virksomheds sprogpolitik, og hvordan man kvalitetssikrer sin skriftlige kommunikation.

Kompetenceområdet kvalitet og service lærer eleven at kvalitetssikre sine arbejdsprocesser, og hvordan man stadig skal være opmærksom på at finde og korrigere de fejl, der opstår, på trods af alle kvalitetssikringstiltag for at imødegå fejl.

De nye mål fremgår af § 3 i den nye bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer.