Statistik for kursusaktivitet i 2021 på AMU er nu helt opdateret

Aktiviteten på HAKLs kurser er opdateret, så den nu omfatter hele 2021. Den seneste opgørelse kan findes under AMU-statistik.

Kursusaktiviteten faldt fra 88.762 i 2020 til 79.812 i 2021. Faldet i aktiviteten skyldes, at der i 2021 stadig var perioder med nedlukning, hvilket begrænsede afholdelsen af kurserne.

Opgørelsen viser også at antallet af kursister, der deltog på et fjernundervisningskursus steg fra 7.223 i 2020 til 12.526 i år - en stigning på 73%.

Omvendt faldt aktiviteten på kurser, der blev afholdt som dagsundervisning fra 80.528 til 67.063, hvilket svarer til et fald på 16%. 

haklkursusaktivitet