Aktiviteten på FKB Detail er fortsat høj

Antallet af kursister er generelt faldet, men én FKB har stadig en høj aktivitet. På FKB Detail var i 2020 16.984 kursister og der var igen over 16.000 kursister i 2021.

Det blev til 16.653 kursister på detailkurserne, hvilket var en nedgang på 2% sammenlignet med 2020. Det var dog stadig en fremgang på 11% sammenlignet med 2019, og aktiviteten i detailbranchen er derfor steget sammenlignet med tal fra før corona.  

kursusaktivitetpafkbdetailhandelFKB Detail udgør ca 20% af den samlede kursusaktivitet på HAKLs område.