Fokus på flere lærepladser – søg AUB-puljen om midler

Så er der åbent for ansøgninger til AUB-puljen efterår 2022, hvor de lokale uddannelsesudvalg kan ansøge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til aktiviteter, der kan skabe flere lærepladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent.

Aktiviteter skal være rettet mod overgangen mellem grundforløb og hovedforløb og alle ansøgningerne skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes til AUB.

Ansøgninger skal derfor fremsendes til Uddannelsesnævnet senest mandag den 15. august 2022.

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever. 
  2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til. 
  3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 
  4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.  

Skabelon til ansøgning samt vejledning findes her.

AUB klip