Første status for den nationale målsætning for indgåelse af uddannelsesaftaler er tilgængelig i ministeriets datavarehus.

I 2026 skal 80% af eleverne på de merkantile grundforløb og 66% af eleverne på det studiekompetencegivende forløb på merkantile uddannelser, have en uddannelsesaftale, inden de afslutter deres forløb. Det er en af målsætningerne fra trepartsaftalen om Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020. På de uddannelser, som Uddannelsesnævnet servicerer, går det i den rigtige retning i forhold til at opfylde de nationale målsætninger.

eud_Maaltal.png

eux_maaltal.png

Frem til 2026 er der indlagt delmål for de enkelte uddannelser og første delmål er for de elever, der afslutter grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb i løbet af 2022.

For næsten alle uddannelserne gælder det, at andelen af elever skal stige med 10 procentpoint sammenlignet med tallene fra 2019, som danner udgangspunkt for målsætningen.

For tandklinikassistentuddannelsen er der dog ikke indsat delmål, da uddannelsen i 2019 lå mindre end 10 procentpoint fra slutmålet om 80%. Derfor skal uddannelsen leve op til de 80% i 2022.