Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2022

Ansøgningsfristen for den grønne iværksætterpulje ligger i september. Læs her, hvad I skal have klar, hvis I ønsker at ansøge.

I finansloven for 2021 blev der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en iværksætterpulje med et grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne. Ansøgningsfristen ligger i september og det er derfor ved at være tid til at forberede ansøgningerne. 

Formålet med puljen er at styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri og give eleverne øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling.

natureg931c18db61920

Der kan fx søges om midler til udvikling af projekter i samarbejde med grønne iværksættere. Et projekt kan fx være udvikling af undervisningsforløb og/eller forløb på universiteter og eventuelt andre videregående uddannelsesinstitutioner, som forsker/arbejder inden for grønt iværksætteri.

I kan finde meget mere information om puljen og ansøgninger her.