Overgangsfrekvens for de elever, der afsluttede et merkantilt grundforløb i 2021

Overgangsfrekvenserne for de elever, der afsluttede grundforløbet i 2021, er opdateret og kan findes i ministeriets hjemmeside.

De nyeste tal viser, at overgangsfrekvenser for de merkantile erhvervsuddannelser ligger en smule højere end frekvensen for 2020.

overganggf2

Opgørelsen viser status 3 måneder efter afsluttet grundforløb for de elever, der afsluttede forløbet i 2021.

Det er desværre ikke muligt at oplyse elevtyper, da ministeriets database har en fejl på dimensionen "elevtype", som der arbejdes på en løsning på.