Nye prøveresultater for HAKLs kurser

Prøveresultaterne for HAKLs prøver er nu opdateret frem til og med 3. kvartal 2021. Tallene viser at en høj andel af kursisterne består prøven og opnår bevis efterfølgende.

De nye data dækker de første tre kvartaler af 2021, hvor over 45.000 kursister har været til prøve. Af disse er mere end 37.000 bestået, hvilket svarer til 81,5%.

Dermed ligger andelen af kursister, som består den endelige prøve en smule højere, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor 79% bestod.

proeveresultater

Der er stadig en stor del af kursisterne som ikke opnår bevis på grund af afbrud eller udeblivelse fra prøve.

HAKL vil derfor tage kontakt til udbyderne for at høre, hvad forklaringen kan være, og hvad der evt. kan gøres for at nedbringe andelen af kursister der ikke opnår bevis fordi de afbryder eller udebliver fra prøve.