Antallet af ledige på HAKLs AMU-kurser er halveret siden 2019.

I 2019 deltog 30.993 dagpengemodtagere på et af HAKLs kurser. Det tal var i 2021 faldet til 15.825 hvilket er et fald i aktiviteten på 49%.

arbejdsmarkedstatus

Den nyeste opgørelse på ministeriets database viser, at det samlede antal kursister er faldet fra 107.000 i 2019 til 79.812 i 2021 på HAKLs kursusområde.

Kursisternes arbejdsmarkedsstatus viser, at faldet i aktiviteten fordeler sig ca. ligeligt mellem de kursister, der er i beskæftigelse (et fald på ca. 14.000 kursister) og de kursister, der er på dagpenge (et fald på ca. 15.000 kursister).