Ni nye lærepladsunderstøttende projekter får tilskud

Godt to millioner kroner skifter i den kommende tid hænder, når ni projekter fra forskellige skoler fra hele landet får tilskud fra Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

Hele 15 forskellige projekter havde søgt, da Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser før sommerferien åbnede op for, at Grundforløbsskoler inden for kontoruddannelsen med specialer kunne søge om tilskud til lokale projekter, der skal oplyse flere unge om de mange muligheder, der er forbundet med at tage en kontoruddannelse.

Udvalget vil med initiativet og de ledige midler, der stammer fra puljemidlerne fra trepartsforhandlingerne i 2020, støtte skolerne i deres egne lokale aktiviteter med nye lærepladsunderstøttende projekter. Derfor opfordrede man skolerne til at søge tilskud for at afprøve egne ideer og forslag.

Da kalenderen nåede til 16. august 2022 som var deadline for at indsende ansøgninger, havde udvalget modtaget 15 ansøgninger. Desværre var der ikke midler til at dække alle ansøgte projekter og man har derfor måttet give afslag til seks skolers projekter. De har alle fået direkte besked med en begrundelse på afslaget. Til gengæld har ni skoler modtaget den glædelige besked om, at man nu kan gå i gang med projekterne med økonomisk rygstøtte fra Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

De ni projekter er:

Skole

Titel

Niels Brock

Hvad laver man egentlig på et kontor?

Tietgen m.fl.

1.6.4. – 1 uddannelse, 6 specialer, 4 skoler

Herningsholm

Understøttelse af rekruttering til kontoruddannelserne

Mercantec

Workshops og virksomhedsbesøg for studieårselever

ZBC

Øge eux-elevernes motivation og smv-virksomhederne

Skive College

Bedre match

Next

Dreamboard - fra drøm til læreplads

Århus m.fl.

Flere ansøgere til kontoruddannelsen

UC Holstebro

Faglig identitet i undervisningsmiljøet