Markant øget søgning til kurser i salgsteknikker

Salgskurser indenfor efteruddannelse af salgs- og servicemedarbejdere er blevet mere eftertragtede viser en sammenligning af tallene fra 2019, 2020 og 2021.

Efter godt to års ufrivillig nedgang i søgningen mod efteruddannelse på AMU-kurser, så er der igen ved at være gang i kursusaktiviteten rundt omkring på uddannelsesstederne, hvilket betyder en stor procentvis stigning i antallet af kursister fra 2020 til 2021. Det er dog på baggrund af nogle utroligt lave tal fra 2020, hvor nedlukningen var ekstrem hård ved efteruddannelsessøgningen.

Der er dog nogle kurser, der oplever en markant stigning. Også hvis man sammenligner med tiden før coronanedlukningerne. Det er især kurser, der klæder salgs- og servicemedarbejdere bedre på til at udføre mersalg og service gennem telefonsalg.

Et kursus som ”Personligt salg – kundens behov og løsninger” har oplevet en stigning på ikke mindre end 1200 procent eller en 12 dobling og ”Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner” har oplevet en stigning i antallet af kursister på lige over tusind procent – altså en tidobling af antallet af kursister - fra 2019 til 2021, hvor de seneste tal er fra. Og det er ikke kun disse kurser, som har oplevet en stigende interesse fra virksomheder og kursister, som gerne vil have øget deres kundskaber indenfor salg. Det har et kursus som ”Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere” også oplevet med en stigning i antallet af kursister på ikke mindre end 272 procent i samme periode, mens kurset ”Mersalg i kundekontaktfunktioner” kunne placere 187 procent flere kursister på stolene i 2021 end i 2019.

Den konkrete årsag til den øgede interesse har formentlig noget at gøre med virksomhedernes fortsatte interesse i at møde kunden med stor service og viden om produkterne og møde forbrugernes ændrede købsadfærd. Her er meget salg flyttet fra fysiske butikker til online og kunder, der ønsker større og mere detaljeret viden om produkterne eks. i forbindelse med bæredygtighed og klima.

tendens