Succes med digitalisering af uddannelsesaftaler

Blot et år efter at hjemmesiden lærepladsen.dk blev gjorde det muligt, bliver halvdelen af alle uddannelsesaftaler indgået på siden.

Digitaliseringen kan ikke stoppes. Det viser tal fra Styrelsen for It og Læring har lagt frem for den digitale uddannelsesaftale på lærepladsen.dk. Et værktøj, som blev lanceret i efteråret 2021. Fra oktober 2021 og frem til juli 2022, hvor den seneste statistik er fra, er brugerne af siden væltet ind og på de kun ti måneder er man gået fra at 0,7 procent til 49,2 procent af alle uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder bliver indgået på lærepladsen.dk.

laerepladsen

Lærepladsen.dk har fungeret som jobportal med mere i flere år, men blev i efteråret 2021 udvidet med muligheden for, at elever og virksomheder kan indgå uddannelsesaftaler digitalt.

Det er et online mødested for elever og virksomheder, som også erhvervsskoler kan anvende til formidling af lærepladsen. Værktøjet er siden lanceringen blevet forbedret løbende på baggrund af dialog med og tilbagemeldinger fra brugerne af Lærepladsen.dk. 

Værktøjet til indgåelse af uddannelsesaftaler fungerer som første led i en række forbedringer, der skal lette administrationen af uddannelsesaftaler for både erhvervsskoler og virksomheder. Styrelsen for It og Læring arbejder på at udvide værktøjet med en løsning til digitalt at ophæve eller ændre uddannelsesaftaler.

Det forventes, at den nye løsning til at ophæve uddannelsesaftaler bliver sat i drift i slutningen af september og at løsningen til at ændre i en uddannelsesaftale lanceres idriftsat inden årets udgang.

Når indgåelse, ophævelse og ændring er understøttet digitalt på Lærepladsen.dk, bliver platformen udvidet med faciliteter til at registrere og administrere uddannelsesaftalerne, så hele processen bliver mere automatiseret og samlet et sted.