Efteruddannelsesaktivitet stagnerer – men stadig bedre end 2020

Statistikken for efteruddannelsesaktiviteten i første halvår af 2022 under Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) er landet. Og det er en blandet pose bolsjer at dykke ned i.

For selvom den samlede kursusdeltagelse ligger nogenlunde stabil i forhold til 2021 – og langt bedre end 2020, så oplever området at miste terræn i forhold til de øvrige Efteruddannelsesudvalg (EUU) hvis man ser på tallene rent procentuelt.

Med 20,7 procent af det samlede antal kursister er HAKL stadig det næststørste område, men kan markere en tilbagegang på 3,3 procentpoint i forhold til samme periode året før. Det er især de industrielle og byggerelevante efteruddannelser, der er efterspørgsel på og derfor oplever de, over en bred kam, at gå frem i det samlede antal kursister. Efter en periode med corona er det naturligt at disse områder går frem.

Samlet set er der 13,4 procent flere kursister i første halvår af 2021 i forhold til samme periode i 2022. Her har området for HAKL oplevet en nedgang på 2,4 procent (42.851 til 41.811).

Flere enkeltpersoner på kursus

Det er ikke kun antallet af kursister, som stiger. Det samme gør antallet af personer, der tager på kursus. Her oplever stort set alle EUU at flere personer tager på efteruddannelse. Hele 105.553 personer deltog i en form for efteruddannelse i første halvår 2022. En stigning på hele 23,1 procent i forhold til året før, hvor kun 85.724 enkeltpersoner var på kursus.

Også hos HAKL kan man se en stigning på næsten 26 procent fra 13.397 personer i 2021´s første halvår til 16.878 i samme periode i år.

Dykker man længere ned i de tal kan man se, at stigningen er jævnt fordelt ud over alle FKB’ere (Fælles Kompetencebeskrivelser) i HAKL. Dog har uddannelsesområdet Ledelse haft markant flere personer på kursus i perioden 2022 end samme i 2021 – hele 30 procent flere (3723 til 4839). Tallet viser dog en form for tilbagevenden til normen fra 2020 – hvor antallet af personer på ledelseskursus var 4.234.

Omregnes tallene til årselever, så stiger antallet af dem under HAKL støt fra 2020 og har henholdsvis 328, 362 og 377 årselever i hvert af de tre halvår. I procentsats af det samlede antal årselever er tallet yderst stabilt med 11,4, 11,6 og 11,4 i første halvår af 2020, 2021 og 2022. Det kan dermed konkluderes, at flere personer har deltaget i færre kurser end i 1. halvår 2021, men til gengæld har kurserne været af længere varighed.

personerpaefteruddannelse1halvar

Klik på illustration for at se en større udgave.