Elever på kontor søger mod store lærepladser

Eleverne søger mod store virksomheder på kontoruddannelsen – På detail er det primært lidt mindre læresteder

Det er primært læresteder med mindst 100 ansatte, som oplærer elever på kontoruddannelsen.

Omvendt er der på både detailhandelsuddannelsen, tandklinikassistentuddannesen og fitnessuddannelsen en klar overvægt af læresteder med 50 eller færre ansatte på lærestedet.