Nye anbefalinger skal give ledere bedre styr på bæredygtig ledelse

En ny rapport fra HAKL giver anbefalingskatalog til brug for kursusudvikling på ledelsesområdet.

pexelslukas669615

Deloitte har på vegne af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) afdækket AMU-ledernes kompetencebehov i forhold til at udøve bæredygtig ledelse. Resultaterne er udkommet i en ny rapport som munder ud i et anbefalingskatalog til brug for kursusudvikling på ledelsesområdet.
Her gives der blandt andet gode bud på, hvordan bæredygtig ledelse kan styrkes i det aktuelle AMU-kursuskatalog inden for ledelse. Kataloget indeholder både konkrete forslag til at integrere bæredygtig ledelse i eksisterende kurser, samt anbefalinger til helt nyudviklede kurser – blandt andet et nyt, indførende kursus om ESG-rapportering (Enviroment, Social, Governance).

Afdækning af ledernes kompetencer inden for ESG viser, at mange mangler kompetencer inden for de nye, grønne områder, mens flest allerede er godt rustet til den sociale dimension af det bæredygtige lederskab. Undersøgelsen afdækker på den ene side i hvilket omfang lederne allerede er involveret i ledelse inden for hver af de tre dimensioner i ESG-rammeværket. Undersøgelsen udpeger på den anden side hvor lederne selv oplever at de mangler kompetencer for at være rustet til de nye ledelsesopgaver.
I den sammenhæng er der flest ledere der peger på kompetencebehov inden for klimaregnskab (30 procent), grønne investeringer (25 procent) og bæredygtighedsrapportering (24 procent). Til gengæld oplever lederne i mindre grad at mangle kompetencer inden for mere klassiske, medarbejdernære ledelsesdiscipliner fra den sociale dimension af ESG. F.eks. oplever blot otte procent at mangle kompetencer inden for medarbejdertrivsel og syv procent at mangle kompetencer inden for ’diversitet og inklusion på arbejdspladsen’.

Undersøgelsen viser at 6 ud af 10 adspurgte ledere oplever at deres virksomhed i høj eller meget høj grad har fokus på bæredygtighed. Samtidig siger knap halvdelen af Lederne, at det er vigtigt for dem at arbejde i en virksomhed, som har fokus på bæredygtighed. 62 procent af de adspurgte ledere er selv involveret i virksomhedens bæredygtighedsindsatser, mens 58 procent angiver at det også er en del af deres ledelsesopgave at engagere medarbejderne i bæredygtighedsindsatserne.
Undersøgelsen afdækker også AMU-ledernes deltagelse i kurser eller uddannelse med fokus på bæredygtig ledelse og viser at 78 procent af de adspurgte ledere ikke har deltaget i sådanne kurser. Knap en tredjedel (27 procent) af lederne angiver desuden at de slet ikke har viden om kurser eller uddannelse inden for bæredygtig ledelse.

Om undersøgelsen
216 ledere i AMU-målgruppen har deltaget i undersøgelsen.
Undersøgelsen bygger på flere analytiske dele:
1) En ekspertgruppes forventninger til bæredygtig ledelse på fremtidens arbejdsmarked
2) Spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Lederne, afholdt i Ledernes faste medlemspanel.
3) Kvalitative fokusgruppe- og enkeltinterviews med udvalgte respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen.
4) Fokusgruppeinterviews med undervisere ved AMU-lederkurserne.

Hele rapporten kan læses HER.

De fire hovedanbefalinger

Derudover indgår også anbefalinger inden for en række andre temaer:
1) Kompetence-og uddannelsesbehov i kursusudbuddet (konkrete anbefalinger til nuværende og nye kurser (2 + 8 anbefalinger))
2) Klart kursusindhold og bedre kendskab (4 anbefalinger)
3) Kursusevaluering og partnerskaber (2 anbefalinger)
4) Undervisernes kompetencer, uddannelsesmaterialer og -værktøjer (2 anbefalinger)

Hvem er blevet spurgt?

En ekspertgruppe har indledningsvis kridtet banen op ved at udpege en række grundbetingelser på morgendagens arbejdsmarked, og de forandringer som det medfører for ledelsesopgaven. Eksperterne peger bl.a. på at alle ledere i stigende grad har behov for at få bæredygtig ledelse bygget oven på evt. andre fagligheder. De peger både på kompetencer til at håndtere en række nye ydre og tekniske krav (f.eks. nye rapporteringsrammer), men også på et grundlæggende ledelsesmæssigt værdiskifte, hvor lederskabet i højere grad bygger på empati, medmenneskelighed og bæredygtighed. Ekspertgruppen består af anerkendte profiler med praktisk og/eller teoretisk indsigt i bæredygtighed, ledelse og uddannelse.

Ekspertgruppen består af:
• Stina Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA
• Annette Vilhelmsen, rektor på Tietgenskolen
• Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen
• Gitte Haar, ansvarlig partner i Center for Cirkulær Økonomi
• Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark
• Christine Ipsen, lektor på DTU Management
• Steen Hildebrandt, professor på Aarhus Universitet
• Anne Gadegaard, Senior Sustainability Advisor I Pandora
• Jonas Engberg, klimachef i COOP

Deltagende undervisere/skoler:
• Annette Vestergaard Bengtson, Tradium
• Eric Jansen, ZBC
• Anders Fodgaard, Roskilde Handelsskole
• Charlotte Gierahn, Tietgen Kompetencecenter
• Rikke Lunde Madsen, Køge Handelsskole
• Lene Glyngø, Learnmark
• Karen Engholm-Nørby, EUC Nordvest
• Karina Veng, Mercantec
• Mette Haack Christensen, Aalborg Handelsskole
• Tina Maybritt Nielsen, Køge Handelsskole