2023

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har sammen med NEXT Uddannelse København og TietgenSkolen i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), udviklet konkrete modeller for uddannelsesforløb i ESG-rapportering og klimaregnskaber fra AMU til AU.

Handelsuddannelsen skal igen, deltage som demonstrationsfag ved DM i Skills, og vi stiller med stærkeste opstilling i Roskilde i 2024! 

I Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) er der glæde over, at det digitale værktøj Klimakompasset får tilført 9,4 mio. kr. til etablering af nye funktioner, til at følge udviklingen og til at opsætte forskellige reduktionsscenarier. Det kan SMV’erne få gavn af.

Hvis din virksomhed har brug for en ny handelselev i 2024, så se med her.

Undervisningsministeriet stillede tirsdag eftermiddag karakterer til rådighed på uddannelsesstatistik.dk. Af tallene fremgår det, at de merkantile erhvervsuddannelser ligger med et højt gennemsnit på elevernes fagprøver. 

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) fortsætter sit arbejde med at udvikle værktøjer til undervisere på AMU-fag på fagskolerne.

Fremover får lærestederne og eleverne på specialet offentlig administration mulighed for at vælge det valgfrie specialefag Værdiskabende optimering gennem automatisering.

Mere end 90 lærepladskonsulenter mødte op til dette års lærepladskonference i Aarhus, hvor de blev klædt på med den nyeste viden og inspiration fra kollegaer fra hele landet.

I sommeren 2022 blev alle uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del nybeskrevet, og det medførte, at skolernes fælles standard for grundforløbsprøven også skulle justeres.

Tirsdag blev der uddelt priser til Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads. Blandt finalisterne var både Færdselsstyrelsen i Holstebro og Maxi Zoo.