Fokus på nye kurser indenfor ESG til SMV’ere (og andre)

Uddannelsesnævnet har afholdt møde med Erhvervsstyrelsen om nye kurser inden for bæredygtighedsrapportering og virksomhedens klimaregnskab. Blandt andet med fokus på ESG og ESG-rapportering.

Uddannelsesnævnet har, i denne uge, haft møde med Erhvervsstyrelsen om arbejdet med nye kurser indenfor Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) (ESG) og ESG-rapportering samt klimaregnskab. Her er Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) på vej med nyt. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan Uddannelsesnævnet og Erhvervsstyrelsen kan samarbejde om at nå ud til virksomhederne, især SMV´erne, så de og deres medarbejdere får den information og de kompetencer, de har brug for. Det blev også drøftet, hvordan Erhvervsstyrelsens materialer og digitale værktøjer, som eksempelvis Klimakompasset, kan anvendes i undervisningen.

Uddannelsesnævnet forventer, at der inden længe bliver søsat flere nye kurser i bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab. Kompetencebehovet udspringer af både de nye ESG-lovgivningskrav fra EU, samt de standarder, der er på vej. Selvom det kun er de største virksomheder der pr. 1. januar 2024 bliver omfattet, så forventes kravene at få stor betydning og afledt effekt for SMV´erne, der eksempelvis fungerer som leverandører til de større virksomheder.

Hos Uddannelsesnævnet er der glæde over at Erhvervsstyrelsen har givet tilsagn om at bidrage med fagligt input til de nye kurser og undervisningsmaterialer. De kan nemlig give SMV´erne og deres medarbejdere de nødvendige kompetencer i arbejdet med at indhente bæredygtighedsdata, samt dokumentere og rapportere om virksomhedens bæredygtighed; eksempelvis om deres CO2-aftryk og reduktion heraf.

Der ligger allerede nu en række gode materialer, cases, vejledninger og værktøjer, som for eksempel Klimakompasset, som erhvervsskolerne kan orientere sig i og følge med i videreudviklingen af via virksomhedsguiden.dk. Materialerne kan anvendes i undervisningen i forbindelse med de nuværende og kommende kurser inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Kurser, der allerede nu kan findes på amukurs.dk.

Kurserne i ESG og ESG-rapportering samt klimaregnskab vil være relevante for medarbejdere, der skal medvirke til virksomhedens opstart af processen med ESG-rapportering og klimaregnskab, herunder administrativt ansatte inden for økonomi og regnskab. Det vil både være brede, introducerende kurser og kurser, hvor der gås i dybden med ESG-rapportering og virksomhedens klimaregnskab, vha. Erhvervsstyrelsens Klimakompasset.

generiskfotomedregnskabellerlignende