Efter pilotprojekt: Fire nye casebaserede prøveformer godkendt

Fire nye casebaserede prøveformer blev i efteråret 2022 afprøvet og efterfølgende godkendt til AMU-prøver.

På et webinar kort før jul præsenterede undervisere fra fire udbydere, hvordan de har udviklet og afprøvet nye casebaserede prøveformer – som kan være et supplement til de nuværende skriftlige og praktiske casebaserede prøver. Fremlæggelsen foregik online og hele 37 computere var logget på og foran skærmene havde flere valgt at sidde sammen for at høre, hvad det betyder for prøveudviklingen og den praktiske afvikling af prøverne fremover.

Det er Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), der har ønsket at få nye erfaringer med, hvordan man i højere grad kan tilgodese de læse- og skrivesvage kursister gennem brugen af casebaserede prøver. Projektet er gennemført under prøvepuljen for 2022.
Omdrejningspunktet for projektet har været: Hvordan kan vi mindske det at læse en opgavetekst og formulere svar på skrift?
Tesen har været, at hvis vi afprøver kursisterne på en måde, som ligger tættere op ad, hvordan de forventes at skulle bruge kompetencerne i deres arbejdspraksis, vil de opleve større tilfredshed og tryghed i prøveafviklingen. Prøven vil derfor i højere grad styrke indlæringen og anvendelsen af kompetencerne i praksis. Primært for at tilgodese de mere læse- og skrivesvage kursister har en mundtlig prøveform ofte været efterspurgt.


Pilotprojektet har haft deltagelse af undervisere og konsulenter fra: VidenDjurs, Aalborg Handelsskole, Roskilde Handelsskole og Learnmark Efteruddannelse mens sekretariatet har styret projektet.
Det har ført til at følgende casebaserede prøveformer i efteråret 2022 er afprøvet og godkendt som udgangspunkt for AMU-prøver, og kan findes på uddannelsesadministration.dk:

• Forberedende arbejde i en gruppe af 4-5 personer, hvor gruppen har 30 minutter til at forberede et oplæg om en medarbejderintroduktion ud fra en rammer, som modsvarer emnerne i AMU-målet. Efterfølgende præsenterer hver gruppe kun for underviser i 5 minutter. Samlet varighed ca. 1 time. (Prøve til 40332 Medarbejderintroduktion til detailhandlen).

• Prioritering af de vigtigste læringsemner/kritiske læringsmål i AMU-målet. Reducering af tekst og arbejde med tilpasning af den praktiske prøve, så den bedre kan afvikles inden for en halv time med en praktisk opgave i et Excel ark på baggrund af en case. Varighed 30 minutter. (Prøve til 40008 Årsafslutning af bogholderiet).

• Forberedende arbejde i 15 minutter med makker (to eller tre sammen noterer forbedringsforslag på post-its) på baggrund af case med dårligt arbejdsmiljø. Rammen for prøven modsvarer emnerne i AMU-målet. Efter forberedelsen er der afsat 30 minutter til selve personalemødet, hvor underviser samler op ved at besøge makkerparrene og lytte til forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. Samlet varighed ca. 1 time (Prøve til 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job).

• Små videosekvenser med prøven og opgaverne, som findes ved link til Uddannelsesnævnets YouTube kanal. Prøven findes både som tekst og video, og deltagerne bedes i opstarten vælge medie. Prøven er i forvejen casebaseret med praktiske opgaver på baggrund af en case. Varighed 30 minutter. (Prøve til 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion)

De nye casebaserede prøveformer er ikke en udtømmende liste, men skal ses som afsæt for at tænke kreativt om brugen af prøver, når der skal udvikles nye kurser med prøver, eller de nuværende kurser og prøver skal revideres.
Fremover vil der, derfor, være åbnet op for en lidt større variation af casebaserede prøveformer, dog under hensyn til målbeskrivelsen, den primære målgruppe og den typiske tilrettelæggelse. Anvendes en prøve ofte i åbent værksted, vil den praktiske og skriftlige casebaserede prøveform fortsat være at foretrække. Der kan dog stadig arbejdes med at minimere det skriftlige element og afprøve de vigtigste læringsemner, som pilotprojektet er et godt bevis på.
Udviklingsarbejdet med de nye casebaserede prøveformer vil blive indarbejdet i HAKLs prøvevejledning og kvikguide. Undervisere kan se de nye prøver under de konkrete kurser nævnt ovenfor, på uddannelsesadministration.dk.

eksamensfoto