Eventkoordinator og fitness – mere til fælles end man skulle tro

Hvis der er to uddannelser, der ikke normalt hænger sammen, så er det uddannelsen til Eventkoordinator og fitnessuddannelsen. Men vi prøver at samle fem facts om uddannelserne med udgangspunkt i den nylige statistik for uddannelsen.

Tilbage på 2020-niveau; med et tvist

Ser man på de to uddannelser samlet, så er antallet af nye aftaler tilbage på 2020-niveau. Og for de, som ikke kan huske tallene i hovedet, så er det lig med 123 uddannelsesaftaler fordelt på de to uddannelser.

Piller man tallene lidt fra hinanden, så dækker de dog over et markant fald i antallet af nye aftaler på fitness-området i 2022. Mens der var 66 aftaler på området i 2020, så blev der kun skrevet under på 26 i 2022. Modsat ser det ud på eventkoordinatoruddannelsen. Her har man oplevet det stik modsatte går faktisk ud af 2022 med at have indgået det højeste antal aftaler nogensinde. Men er nemlig gået fra 57 til 97 uddannelsesaftaler i henholdsvis 2020 og 2022.

 

Hvad med kønsfordelingen?

Ser man på kønsfordelingen på de to uddannelser, så er der en tydelig kønsfordeling på eventkoordinator og fitnessuddannelsen. Men sådan har det ikke altid været.

Tilbage i 2020 var fitnessuddannelsen domineret af kvinder, der udgjorde 40 af de 66 nye aftaler på området. Men allerede året efter var kønsfordelingen helt lige med 26 af hver. I 2022 er det dog mændene, der har overtaget med 16 mod ti.

På eventkoordinatoruddannelsen er det dog anderledes, da kvinderne i 2022 stod for 78 procent af de nye kontrakter. Det er dog et fald fra 2020, hvor de stod for hele 84 procent.

 

Begge uddannelser er københavnercentrerede

Skal man se på, hvor de virksomheder, der udbyder henholdsvis eventkoordinator og fitnessuddannelsen ligger henne, så skal man se mod Danmarks hovedstad.

Af de 97 uddannelsesaftaler, der blev underskrevet i 2022 på eventkoordinatoruddannelsen, var de 32 af virksomhederne i København. På Fitnessuddannelsen var det samme tal 8 ud af 26.

På de efterfølgende placeringer under eventkoordinatoruddannelsen finder vi: Herning (5), Aarhus (4), Esbjerg (4) og Odense (4).

På fitnessuddannelsen er det koncentreret med Vejen (3), Vejle (2) og Fredericia (2). Øvrige kommuner, hvor der ligger virksomheder med en elev havde alle én.

 

Fitness og alderen

På fitnessuddannelsen er gennemsnitsalderen for nye aftaler faldet med hele seks år siden 2020. Fra at man i gennemsnit var cirka 30 år i 2020, så er gennemsnitsalderen for dem, som skriver under på en ny aftale i 2022 landet på 23,68 år. Det store fald skal blandt ses i at i det første corona-år, 2020, var der mange ældre, som kastede sig ud i en fitness-uddannelse. Blandt andet en på 67, en på 54 og en på 50. Det er med til at trække gennemsnitsalderen gevaldigt op, når der er et begrænset antal elever at dele aldersbyrden på.

Det berømte spadestik dybere, så kan man se, at kvinderne er lige en tand ældre end mændene, når man går i gang med uddannelsen. I 2022 var kvinderne i gennemsnit 24,1 år gamle, mens mændene var 23,4 år.

 

Flere virksomheder kan se ideen med eventelever

Af de 97 uddannelsesaftaler, der blev indgået i 2022, var 30 af dem med virksomheder, som allerede var i gang med eller havde oplært en eventelev.

Det viser både, at der kommer flere nye virksomheder ind i folden, men samtidig også, at mange virksomheder for alvor er ved at se værdien i at oplære eventelever.

fitnesstraenerguide