Analyse af digitale læringsformer og -metoder

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) har villet afdække hvordan forskellige former for digitale læringsformer og -metoder bliver brugt på tværs af HAKL’s tre største fælles kompetencebeskrivelser (FKB): FKB Administration, FKB Detailhandel og FKB Ledelse.

Derfor satte man gang i en afdækning af erfaringerne fra skolerne. Den er foregået med udgangspunkt i erfaringer fra skolerne, og det har været undersøgelsens ambition at identificere ”best practice for at skabe de bedste forudsætninger for implementering og forankring af digitale læringsmidler på skolerne”.

Det har, desuden, været vigtigt for HAKL at identificere hvordan og på hvilken måde digitale læremidler påvirker kursisternes faglige udbytte, samt om der kan identificeres forskelle mellem målgrupper i forhold til egnet anvendelse. Endeligt har man ønsket en afdækning af virksomheders vurdering af egne behov for og udbytte ved anvendelsen af digitale læremidler i arbejdsmarkedsuddannelser samt ønsker for øget brug i fremtiden.

Resultaterne skal herefter bidrage til at understøtte udviklingen og brugen af digitale læremidler, og dermed danne grundlag for en drøftelse af, hvordan analysens endelige anbefalinger kan implementeres og forankres i praksis hos udbyderne. Damvad Analytics har i perioden maj til november 2022 gennemført undersøgelsen, der er mundet ud i DENNE RAPPORT.

Anbefalinger og inspirationsguide fra rapporten:

Rapporten kommer med en række tværgående anbefalinger til, hvordan anvendelsen af digitale læremidler i fremtiden kan øges. Det er forhåbningen, at anbefalingerne kan fungere som en vejledning til både HAKL og de skoler, som udbyder kurser inden for HAKL’s områder. Nogle anbefalinger vil således have størst relevans for HAKL’s arbejde med at understøtte skolerne i anvendelsen af digitale læremidler, mens andre kan fungere som vejledning og inspiration til skolerne i forhold til at øge inddragelsen af digitale læremidler som strategisk fokusområde.

  1. Skab overblik over eksisterende digitale læremidler
  2. Skab formaliseret netværk mellem skoler og videnscentre
  3. Hav fokus på opkvalificering af underviserne
  4. Gør digitale læremidler praksisorienterede
  5. Igangsæt en tværgående indsats, som har fokus på oplæring i GDPR
  6. Digitale læremidler skal være en strategisk prioritet på skolerne
  7. Udpeg digitale ambassadører
  8. Igangsæt flere faglige videndelingsnetværk
  9. Udarbejd en trinvis plan for implementering af digitale læremidler

Der er desuden udarbejdet en inspirationsguide med 11 trin til at styrke udviklingen og anvendelsen af digitale læringsmidler. Guiden præsenterer en række trin med handlingsrettede anbefalinger vinklet mod undervisere,  ledere og uddannelseskonsulenter, som arbejder på skoler, der udbyder kurser inden for HAKL’s tre største FKB’er:

De 11 trin er baseret på en række gode praksisser, som er observeret hos udbydere af HAKL’s kurser. Guiden skal forstås som inspiration til skolernes videre arbejde med at implementere digitale læremidler som en del af AMU-undervisningen. Du kan hente PDF med inspirationsguiden HER.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten afholdt Uddannelsesnævnet og HAKL onsdag den 1. februar et webinar, hvor undervisere og andre med interesse i rapporten kunne få svar på nogle af de mange spørgsmål, som sådan en rapport afføder. Webinaret, Den digitale vej i AMU, blev optaget og kan findes på vores Youtube-kanal ved at følge DETTE LINK eller ved at se med nedenfor.