Karrieredage var lige, hvad virksomhederne efterspurgte

Hele 84 procent af de deltagende virksomheder, var meget tilfredse med at have brugt tid på 2023’s Karrieredage arrangeret af Det Faglige udvalg for Handelsuddannelsen. Samtidig anbefaler deltagerne andre virksomheder at deltage på fremtidige Karrieredage.

Hvordan får man matchet virksomheder og unge grundskoleelever, så der kan komme et potentielt samarbejde om en elevplads ud af det?
Det Faglige udvalg for Handelsuddannelsen afholdt for første gang tre karrieredage fordelt over hele Danmark for at facilitere netop mødet mellem virksomhed og elev. På tre dage og tre lokationer fordelt på København, Billund og Rebild fik 60 virksomheder mulighed for at møde sammenlagt 2.000 elever, der blev kørt med busser de tre konferencesteder.

Efter afholdelsen af den sidste Karrieredag fik alle deltagende virksomheder og skoler tilsendt et evalueringsskema, hvor de – både anonymt og med navn – kunne angive, hvad der var godt eller skidt ved dagene.

De skemaer er nu kommet retur og viser en overvældende stor tilfredshed blandt de deltagende virksomheder.

Hele 84,4 procent var meget tilfredse med arrangementet, mens 13,3 havde krydset af i ”lidt tilfredse”. De resterende 2,3 procent forholdt sig neutralt til spørgsmålet ”Hvordan vil du evaluere Karrieredagen som helhed?”. (artikel fortsætter under illustration)

tilfredshedmedkarrieredag

På spørgsmålet om man ville anbefale andre virksomheder at deltage på en fremtidig Karrieredag, så er de deltagende virksomheder også overvældende positive.

Placeret på en skala fra 1 til 10 giver halvdelen topkarakter på spørgsmålet og som helhed er gennemsnittet 8,8 til fordel for at anbefale andre at deltage. (artikel fortsætter under illustration)

anbefalekarrieredag

Går man lidt længere ned i undersøgelsen, vil man også opdage hvorfor.

For 55 procent af virksomhederne siger ”ja” til, at de mødte mange relevante og interessante elever. Og af dem gav hele 96 procent topkarakter, når spørgsmålet om man ville anbefale andre at deltage kom.

Generelt var kun 2 procent usikre på om de havde mødt den rette type elever på Karrieredagen. Derfor er der også 60 procent af de deltagende virksomheder, som forventer at kontakte en eller flere af de elever, de mødte på dagen, med henblik på at se om man kan lave en aftale om en elevplads. (artikel fortsætter under illustration)

rigtigeeleverkarrieredag

Går man på elevsiden, så har 46 procent af de deltagende skoler svaret, at de forventer at deres elever får en læreplads hos en af de deltagende virksomheder og lige så mange har svaret, at man vil opfordre eleverne til at søge en læreplads hos netop en af de 60 virksomheder, som deltog.

Der er også noget nær fuld plade, når skolerne skal vurdere virksomhedernes relevans for eleverne på en skala fra 1 – 10. Her er gennemsnittet 8,7 mens hele 42 procent giver topkarakter til virksomhederne.

På baggrund af de indkomne ønsker og generelt positive tilbagemeldinger arbejdes Det Faglige udvalg for Handelsuddannelsen videre med planlægningen af endnu en Karrieredag, som vil finde sted i 2024.