Nyt om lokale overgangsordninger

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, er det som altid fastlagt i overgangsbestemmelserne, at skolen i sin lokale undervisningsplan for det kommende skoleår kan fastsætte overgangsordninger, der overflytter eleverne fra den nuværende til den nye bekendtgørelse.

”Stk. 4. Elever, som nævnt i stk. 3, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle oplæringsvirksomhed, overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.”

Hermed kan skolerne opnå, at elever optaget på 2022-bekendtgørelsen kan følge 2023-bekendtgørelsen sammen med nye elever. Det har den fordel, at f.eks. eux-eleverne kan overflyttes til at følge den nyeste uddannelsesordning og dermed skal følge de samme bundne specialefag og vælge valgfrie specialefag fra samme bruttoliste som f.eks. studenter og voksne, der er optaget på 2023-bekendtgørelsen.

I år er det forholdsvist let at fastlægge en lokal overgangsordning, da de faglige udvalg ikke har ændret i uddannelserne, herunder i overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb. Skolens overgangsordning skal dermed ikke tage højde for nye kompetencekrav. De faglige udvalg har heller ikke ændret i de bundne specialefag og oplæringsmålene, og dermed kan skolen også overflytte hovedforløbselever, hvis lærestedet er enig i, at de skal overflyttes til den nyeste bekendtgørelse.  

Overflytningen beskrives som nævnt i den lokale undervisningsplan, og elevernes uddannelsesplan justeres, så den henviser til den nye bekendtgørelse. Hvis eleven har en uddannelsesaftale, skal lærestedet dog være enig, før elevens uddannelsesforløb overflyttes.

Særligt om studenter 

I år kan der være elever med en gymnasial baggrund, som ønsker at forblive på 2022-bekendtgørelsen og bevare retten til det 1-årige hovedforløb, og som derfor ikke synes, at det er en fordel at blive overflyttet til den nyeste bekendtgørelse for 2023. Derfor bør skolerne i år være varsomme med at fastlægge en generel overgangsordning, der også omfatter elever på 2022-bekendtgørelsen med en gymnasial baggrund, da de i givet fald mister retten til det 1 til 2-årige hovedforløb. Se nærmere om afskaffelse af det 1-årige hovedforløb for studenter.

Elever med HG-beviser kan ikke overflyttes via lokale overgangsordninger

Vær opmærksom på, at elever med HG-beviser (uddannelsesreglerne forud for 2015) ikke kan overflyttes via lokale overgangsordninger. Eleverne skal følge de dagældende uddannelsesordninger, hvis de vil benytte deres HG-bevis til at indgå en uddannelsesaftale.