Igangværende studenter bevarer retten til det 1-årige hovedforløb

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, bortfalder det særlige 1-årige hovedforløb for elever med en gymnasial eksamen.

For nogle læresteder og studenter kan det dog være en fordel at have den fleksibilitet, som lå i reglerne, og som gav lærested og elev mulighed for at indgå en ordinær uddannelsesaftale på mellem 1 og 2 år.

Uddannelsesnævnet har afklaret en række spørgsmål med STUK om, hvilke studenter der har ret til at indgå en 1 til 2-årig uddannelsesaftale, og hvilke betingelser der skal være opfyldt. Læs nærmere under Uddannelsesnævnets spørgsmål og svar.

Vær opmærksom på studenter i forhold til lokale overgangsordninger

Skolerne kan hvert år i den lokale undervisningsplan for det kommende skoleår fastsætte en overgangsordning for elever, der allerede er i gang med uddannelsen, så eleverne overflyttes til at følge den nyeste uddannelsesbekendtgørelse.

I år kan der være elever med en gymnasial baggrund, som ønsker at forblive på 2022-bekendtgørelsen og bevare retten til det 1-årige hovedforløb, og som derfor ikke synes, at det er en fordel at blive overflyttet til den nyeste bekendtgørelse for 2023. Derfor bør skolerne i år være varsomme med at fastlægge en generel overgangsordning, der også omfatter elever på 2022-bekendtgørelsen med en gymnasial baggrund, da de i givet fald mister retten til det 1-årige hovedforløb. Læs her vores nyhed om de lokale overgangsordninger.