Ny bekendtgørelse for Kontoruddannelsen er klar

Den nye bekendtgørlse for Kontoruddannelsen træder i kraft 1. august 2023 og indeholder kun én ændring.

Så er den nye bekendtgørelse for 2023 udstedt og klar til det kommende skoleår.

I år er der kun én ændring i bekendtgørelsen, og det er afskaffelsen af det særlige afkortede hovedforløb for elever med en gymnasial eksamen.

Studenter

Ministeriet orienterede allerede i efteråret 2022 om, at det 1-årige hovedforløb til studenter ville blive afskaffet. Det betyder, at § 2 er ændret og ikke længere indeholder en særregel for længden af studenternes hovedforløb. Læs nærmere om hvem der omfattes/ikke omfattes af ændringen.

Uddannelsesordningen

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer snart at sende sit udkast til den nye uddannelsesordning i den obligatoriske høring på skolerne. Ændringerne omfatter i år alene tilføjelse af enkelte nye valgfrie specialefag.

Benyt muligheden for lokale overgangsordninger

Skolerne kan i den lokale undervisningsplan for det kommende skoleår fastsætte en overgangsordning for elever, der allerede er i gang med kontoruddannelsen, så de kan overflyttes til og følge rammerne i den nye uddannelsesbekendtgørelse.

bekendtgoerelse