Elever trives – især i den praktiske oplæring

Den årlige trivselsopgørelse for elever på erhvervsuddannelsesområdet er landet, og igen er der over en bred kam stor tilfredshed med især oplæringsdelen af deres uddannelse.

Hvert år udgives en statistik over elevtrivsel på uddannelsesstatistik.dk. Det er hovedforløbseleverne, hvis trivsel er i fokus og på det område, Uddannelsesnævnet, dækker, deles eleverne ind i seks uddannelser: Eventkoordinator-, Fitness-, Tandklinikassistent-, Handel-, Detailhandel- og Kontoruddannelsen. Alle stilles de samme spørgsmål om trivsel på både skole og arbejdsplads. Nu er tallene for 2022 analyseret og offentliggjort, og hos Uddannelsesnævnet er vi dykket lidt ned i tallene for at blive klogere.

Heldigvis er eleverne glade for at være i oplæring. De uddannelser, hvor eleverne er mest positive, giver oplæringen en karakter på mellem 4,1 og 4,3 på en skala fra 1 til 5.

Her er det især spørgsmålene ”Er du glad for at være i oplæring” og ”Lærer du noget i din oplæring”, som trækker tallene op. For eleverne er både yderst begejstrede for oplæringen og mener samtidig, at de lærer en masse, når de skifter lærebøger ud med oplæring i virksomheden.

hvorenigelleruenigerduiatduergladforatvaereipraktik

De positive tal for 2022 ikke en førstegangsoplevelse. Faktisk har tallene, for de fleste, ligget stabilt på 4 eller derover siden 2019.

Der er selvfølgelig plads til forbedring. Eleverne har nemlig et par punkter, hvor de mener, at de kunne bruge mere hjælp i hverdagen. Især er der et ønske om at arbejdsgiverne bliver endnu bedre til at forberede eleverne på skoleperioderne, ligesom eleverne mener, at de mangler hjælp til at finde en læreplads.

Du kan finde tallene fra dette års undersøgelse og mange flere tal fra forskellige uddannelsesretninger på www.uddannelsesstatistik.dk.

statistik