Nye tal for lærepladssituationen for 2023's første måneder

Der er både frem- og tilbagegang på lærepladssituationen på det merkantile område.

Der er kommet nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside, hvor man kan dykke ned i

lærepladssituationen, februar 2023

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

tilforsidenfebruar2023

På eventkoordinatoruddannelsen kan man stadig konstatere en flot fremgang sammenlignet med sidste år, og uddannelsen fortsætter dermed den positive udvikling, som resulterede i tæt på 100 uddannelsesaftaler sidste år.

På kontoruddannelsen er der indgået flere aftaler på specialet administration, mens uddannelsen lider under at specialet spedition og shipping sidste år havde et optag, som var næsten tre gange så højt som normalt.

På detailhandelsuddannelsen er der ikke ét speciale, som er gået stort tilbage. Her er forklaringen den samme som på kontoruddannelsen; nemlig at der blev indgået ekstraordinært mange aftaler i 2022.

Sammenlignes antallet af merkantile aftaler i stedet med tallene for 2021, er der både i januar og februar i år indgået flere aftaler.

indgaedeuddannelsesaftalerearly2023

indgaedeaftalerjanuarogfebruar2023

Region hovedstaden er i vækst

I løbet af årets to første måneder er det gået særdeles godt i hovedstadsregionen. Her er antallet af merkantile aftaler er steget fra 158 i 2021 til 258 i 2023 i årets første to måneder. Det skyldes især en stor stigning på kontoruddannelsen, hvor antallet af aftaler næsten er fordoblet fra 67 aftaler i 2021 til 125 aftaler i 2023. 

I Region Syddanmark var det især detailhandelsuddannelsen, som stod bag den positive udvikling i 2022 – her blev der indgået 107 uddannelsesaftaler på, hvilket var 26 flere end i 2021 og 31 flere end i år.

indgaedeaftalerregioner

2022 bød igen på flere elever med eux

Antallet af uddannelsesaftaler med elever, der har valgt eux, steg igen i 2022. Her blev der indgået 1.847 aftaler, hvilket er en stigning på over 4% sammenlignet med 2021 og en stigning på 19% sammenlignet med 2020.

Stigningen skyldes især en vækst i antallet af voksne eux’ere.

uddannelsesaftalerelevermedeux