Stor interesse for AUB-tilskud blandt erhvervs- og handelsskoler

Der er søgt om midler for det dobbelte i 2023 i forhold til sidste år. Det viser en sammentælling af ansøgningerne lavet kort efter deadline.

Da deadline var kommet og overstået, kunne sekretariatet ved Uddannelsesnævnet få et samlet overblik over, hvor mange ansøgninger, der landet i indbakken, om støtte til matching-aktiviteter for elever og virksomheder. Sammentællingen viste at der i foråret 2023 er modtaget 21 ansøgninger på AUB-projekter. De har en samlet ansøgningssum på cirka syv millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til foråret 2022.

Ser man forårets ansøgninger i historisk perspektiv, er chancen for at få finansieret alle projekter ganske lille. Over de seneste fem år, så har erhvervs- og handelsskoler på det merkantile område årligt modtaget 2,5 millioner kroner årligt fra forårspuljen til at styrke det lærepladsopsøgende arbejde.

En af grundene til at ansøgningerne topper sidste års 15 ansøgninger skal blandt andet findes i, at der kommet en fælles ansøgning fra 11 skoler, som til sammen søger om støtte til et projekt med en sum på mere end en million kroner. Den type ansøgninger er ikke set før på dette område.

I år er det også værd at bemærke, at prisen for en elevplads varierer mere end normalt – og også er dyrere end man er vant til. Forskellene skal findes i skolernes tilgang til både indhold og aktiviteter samt fokus på at afprøve nye metoder for at nå målene. Derudover kan man se, at de skoler med de høje elevpladspriser vil arbejde med digitale løsninger og gamification, hvilket er en betegnelse, der bruges til at beskrive digitale brugeroplevelser, der ikke er spil, men som inddrager elementer og mekanismer fra spil. Den type løsninger er også ny i forhold til tidligere år.

Det forventes at alle ansøgninger er behandlet omkring 1. juni 2023 og alle ansøgere får direkte besked om deres ansøgning bliver bevilget eller ej.

puslespilsbrikker