Rekordmange kursister var til prøve i første halvår 2022

Nye tal fra undervisningsministeriets databank viser, at 33.562 kursister var til prøve i et af HAKLs kurser i løbet af første halvår 2022 – af dem bestod 27.430 hvilket svarer til 81,72%.

33.562 kursister var til prøve i et af HAKLs kurser i løbet af første halvår 2022. Det er en stigning på 835 kursister sammenlignet med perioden før, og det skyldes, at der på nuværende tidspunkt er udviklet prøver til 335 af de 360 HAKL-kurser. 

proeveresultateramuantalkursisterjpg

På de tre største jobområder Administration, Detailhandel og Ledelse har der været 28.854 kursister til prøve, hvoraf samlet 23.324 har opnået bevis ved bestået prøve. Den største andel af kursister, som bestod prøven, skal findes på jobområdet Ledelse hvor hele 92% af kursisterne bestod.

andelebestaedeogudeblivelser

De første prøver på HAKLs kurser blev introduceret i slutningen af 2019, hvor de første 94 prøver så dagens lys.