Nyt Tech Lab gør undervisningen mere praksisnær

Business College Syd har lukket dørene op for et nyt Tech Lab, der med en millioninvestering i informatik-udstyr, hjælper lærere i alle fag med at engagere alle typer elever på skolen.

Der er både robotter, kameraer, enorme touchskærme, en 3D-printer, VR-briller og en green screen til rådighed for elever og, ikke mindst, lærere i Business College Syds (BCSyd) nye Tech Lab. En investering på 1,2 millioner kroner har gjort det muligt at tilbyde eleverne undervisning, der er langt mere praksisnær og, måske endda, spændende end traditionel undervisning.

- Der skal praktik på og ikke kun teori, og det er noget af det her virksomhederne kræver, at deres elever lærer, når de er på skole, siger Bente Thomsen, Projekt- og udviklingskonsulent hos BCSyd.

(artiklen fortsætter under billedet)
vrbrille

- Vi har allerede haft op mod 800 brobyggere, altså elever i 8. klasse, og 150 hovedforløbselever igennem ”laboratoriet”, hvor eleverne kan lære om alt fra konflikthåndtering til træning i jobsamtaler gennem virtual reality. Men mulighederne er uendelige, for vi kan selv lave det videomateriale, der ligger bagved sådan, at vi hele tiden kan tilpasse det til de behov, som både elever og lærere har.
Det fortæller chef for Tech Lab og eSport på BCSyd, Hjalte Brautsch.

Med det nye Tech Lab kan undervisningen ikke bare gøres 100 procent digital. Den kan også ligne den virkelighed, som eleverne kender fra hverdagen væk fra skolen. Enten i form af deres elevplads eller de moderne værktøjer, som de møder, når de selv går i butikker eller lignende.

(Artiklen fortsætter under billedet)

kameraogskaerm

- Vores servicerobotter kan programmeres af alle, og da robotten kan tale et utal af sprog, hvis man sætter de rigtige ord ind, så er det også et godt værktøj til at styrke brugen af både dansk og fremmedsprog. Det samme med vores store touchskærme, som alle eleverne kender fra ture på McDonalds, siger Hjalte Brautsch og fortsætter.

- Her har vi fået bygget en ”sandkasse” som eleverne kan bruge, når de skal demonstrere, hvordan man kan designe en brugerflade til alt fra en restaurant til en sportsforretning.

Det er dog ikke kun speciale og valgfag, der kan gøre god brug af informatikken. Ser man på grundfagene, så vil både dansk, fremmedsprog og matematikken også kunne gøres engagerende via informatikken.

- Ser vi på eksempelvis Dansk. Her har vi prøvet at komme nogle af de gamle danske kvad ind i en augmented reality (AR) og så oplever eleverne dem ikke som så tørre, som de normalt har gjort. De bliver altså mere engagerede i undervisningen, siger Bente Thomsen.

Eleverne kan også bruge udstyret til at arbejde med nogle af de øvrige ting, der skal til, når man skal forlade skolens trygge rammer og klare sig ude i virkeligheden. Eksempelvis noget som jobansøgninger. Det kan man træne ved hjælp af Virtuel Reality. Det samme gælder det at skulle præsentere sig selv i en videoansøgning.

- Selvom man skulle tro, at alle unge i dag er trygge ved at filme sig selv, så oplever vi, at der er stor forskel på at skulle lave en video til sociale medier og så skulle stille sig op foran kameraet og være sig selv. Derfor er det et godt sted for dem at øve sig i at lave materiale, som de kan gense og lære af. For vi ser mange virksomheder bede om en videoansøgning og derfor kan vi bruge vores udstyr til at forberede eleverne.

Hos BCSyd er man utroligt stolte af deres nye Tech Lab og at det er lykkedes at finde penge til den forholdsvis store investering, det har været at sætte 1,2 millioner kroner af til projektet.

- Men der følger jo ikke ekstra penge med fra ministeriet til driften af stedet. Og det skal vi også finansiere fra vores nuværende budget, fortæller direktør på BCSyd, Bente E. Jensen.

Driften løber op i omkring 500.000 kroner årligt. Og de penge går primært til licenser til de mange specialiserede softwareprogrammer, som der benyttes for at give eleverne den bedst mulige undervisning. Derudover kommer eventuelle nye indkøb af materialer og nyt udstyr.

- Det er penge, vi skal bruge. For som skole er vi bare nødt til at have udstyr som dette her for at kunne være aktuel for de virksomheder, vi samarbejder med i det daglige. De forventer, at vi kan give deres elever viden, som de kan bruge direkte ude i virksomhederne – og når de bruger det nyeste, så skal vi også kunne følge med, siger Bente E. Jensen.

Det er BCSyds egne undervisere, som står for al undervisning i det nye Tech Lab, og selvom det hele er forholdsvis nyt, så arbejder man på at få alle lærere til at tænke teknologien ind i deres undervisning.

- Vi tror på, at det giver bedre undervisning og at det på sigt kan være med til at give skolen flere elever, siger Bente E. Jensen.

nipunkter

gsoglys

 

Uddannelsesnævnet var forbi BCSyd for at blive klogere på de muligheder og udfordringer skolerne står med i forhold til at klæde vores virksomheder og medarbejdere på til den digitale virkelighed, som de står overfor nu og i fremtiden. Fra venstre: Bente E. Jensen, direktør BCSyd, Hjalte Brautsch, chef for Tech Lab og eSport, Bente Thomsen, projekt- og udviklingskonsulent, og Uddannelsesnævnets direktør, Michael Kjær Pedersen. 

portraetter