Nye kursusmaterialer skal styrke undervisere på bæredygtighedskurser

Efteruddannelsesudvalget for handel, administration, kommunikation og ledelse (HAKL) har søsat et udviklingsprojekt, hvor undervisere sammen med videnscentrene, skal om at udvikle vejledende undervisningsplaner og materialer til kurser i bæredygtighed og grøn omstilling.

- I Uddannelsesnævnet kan vi se at kurserne Cirkulær forretningsforståelse, Bæredygtige mærkningsordninger og Kommunikation i en bæredygtig virksomhed ikke bliver anvendt i det omfang, som vi mener der reelt er behov for. Det handler om at underviserne skal have nye kompetencer og kursusmaterialer, så de føler sig bedre klædt på til undervisningen i de nye kursusemner, siger Susanne Clemensen, uddannelseskonsulent hos Uddannelsesnævnet og tovholder på projektet.

Videnscentrene Viden om Data og Viden om Digital Handel har, siden sidste år, samarbejdet med HAKL om en model for opkvalificering af underviserne på HAKLs AMU-kurser i bæredygtighed og grøn omstilling. Modellen går ud på, at videnscentrene, gennem webinarer og workshops, præsenterer underviserne for ny viden samt nyudviklede materialer. De er udviklet af videnscentrene for at underviserne selv kan tilpasse materialerne til deres egen undervisning lokalt på AMU-kurserne.

Modellen udfordres af den tid, som underviserne har til rådighed, så derfor har HAKL nu igangsat et projekt, hvor undervisere fra Aalborg Handelsskole, VidenDjurs, Tietgen Kurser og Tradium udvikler vejledende undervisningsplaner og tilhørende kursusmaterialer til kurserne i Cirkulær forretningsforståelse, Bæredygtige mærkningsordninger og Kommunikation i en bæredygtig virksomhed.

Udviklingen sker i et samarbejde mellem undervisere på tværs af kursusudbydere og med inddragelse af videnscentrenes materialer. Videnscentrene fungerer desuden som sparringspartnere omkring materialerne til underviserne.

Formålet med at udvikle vejledende undervisningsplaner med tilhørende materialer er, som navnet antyder at inspirere andre undervisere ved at vise, hvordan undervisningen på kurserne kan struktureres og hvilke materialer, der kan inddrages i undervisningen. Eksempelvis ved at opdele dem i mindre enheder.

- Samtidig har projektet den gode effekt, at vi involverer fire kursusudbydere og deres undervisere. Dermed har vi også en forventning om, at de er interesseret i at udbyde kurserne bagefter, slutter Susanne Clemensen.

Alle planer og tilhørende materialer forventes færdige medio august, hvor de vil blive gjort tilgængelige på materialeplatformen.dk og uddannelsenævnet.dk.

kursuscomputerognoter