Virksomhederne er mere tilfredse med eleverne

Især de merkantile uddannelseselever får pæne karakterer fra deres læresteder.

Det går ikke længere at ryste på hovedet og sige ”ungdommen nu til dags”. I hvert fald ikke, når det handler om, hvorvidt de unge gør et godt arbejde på deres læreplads. Det viser et dyk ned i den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse, som udgives af Børne- og Undervisningsministeriet og hvor virksomhederne bliver bedt om at vurdere eleverne.

Tallene viser, at der er en generel tilfredshed med eleverne. Samtidig kan man aflæse en positiv udvikling gennem de seneste fem år, hvor tilfredsheden generelt er steget på alle de fire spørgsmål, som udgør indikatoren virksomhedernes oplevelse af eleverne, som er den ene af de to tilfredshedsindikatorer, som Børne- og Undervisningsministeriet måler på.

Uddannelsesnævnet har omregnet besvarelserne fra virksomhederne, så de passer til en ti-skala og her ligger tallene på tværs af alle uddannelser fra 7,89 og op til 8,49 for 2022. Isolerer man tallene for de merkantile uddannelser, så ligger tallene godt et halvt point højere og strækker sig fra 8,63 til 9,01. Igen for besvarelser fra 2022.

Alle tallene er gået frem i forhold til for fem år siden og det viser, at virksomhederne er særdeles tilfredse med de elever, de får i oplæring ude i virksomhederne. Særligt er der stor tilfredshed med elevernes motivation. På spørgsmålet om ” Eleven/eleverne er motiverede for at lære nyt” ligger svarene for de merkantile i top.

Foldes de merkantile fag ud i deres enkelte fagområder, så er kontoruddannelsen den store topscorer. Her er virksomhederne særdeles tilfredse med eleverne, og igen er det motivationen for at lære nyt, der topper listen.

Du kan se de fire spørgsmål og se scoren på de fire spørgsmål i grafen. Her kan du også sammenligne svarene og udviklingen tilbage fra 2016 og frem til de nyeste tal.

(Det har ikke været muligt at omregne tallene for henholdsvis eventkoordinatorelevuddannelsen samt fitnessuddannelsen, da datasættet ikke har været stort nok.)

Se tallene her (hvis du læser dette på en telefon, kan du med fordel vende skærmen horisontalt for at få mere overblik over den interaktive graf):

Sådan omregnede vi tallene

Uddannelsesnævnet har opgjort alle besvarelser på de enkelte spørgsmål, og har vægtet dem således at de dårligste svar givet et enkelt point og de bedste svar giver 10 point.

Summen af de vægtede svar er derfra blevet divideret med antallet af besvarelser, hvilket giver en karakter på ti-skalaen.