Tænketanke: Opkvalificer medarbejdere til grøn omstilling! Det merkantile AMU-system: Vi har kurserne. Så kom bare

Et anbefalelseskatalog udarbejdet af tænketankene CONCITO og Mandag Morgen peger blandt andet på at opkvalificering på tværs af arbejdsmarkedet er en nødvendig vej, hvis man skal sikre den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling. På det merkantile område er man godt i gang og har et væld af relevante AMU-kurser i bæredygtighed og grøn omstilling.

Den grønne omstilling skal slå igennem på alle områder af arbejdsmarkedet. Ikke kun hos dem, der skal opsætte og vedligeholde de grønne teknologier, men i høj grad også på, eksempelvis, det merkantile område. Det er nemlig nødvendigt, at alle på arbejdsmarkedet kan arbejde ud fra en grøn bevidsthed og ansvarlighed. Herunder også hos indkøberen, sælgeren, regnskabsmedarbejderen, lederen og mange flere i værdikæden. Det er en af mange konklusioner, som anbefalelseskataloget fra CONCITO og Mandag Morgen kommer med.

Kampen for at komme i mål med den grønne omstilling kræver nemlig, at de forskellige kompetencer på arbejdsmarkedet kommer til at arbejde endnu mere sammen på tværs af kompetencer og uddannelsesniveauer, brancher og alle led af værdikæden.

Det kræver dog en betydelig opkvalificering af medarbejdere i alle led. Og her løber man ind i lidt af en udfordring – for den offentlige voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har haft en konstant nedadgående kurve de seneste mange år og selvom tænketankene anbefaler, at man nedsætter et nationalt kompetenceråd for at koordinere behovet for kompetencer og arbejdskraft til den grønne omstilling, så kan man allerede nu viser vejen gennem AMU-systemet. På det merkantile område går det nemlig fremad med at få brugerne til at benytte sig af de bæredygtighedskurser, som allerede tilbydes. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) allerede i januar 2021 fik godkendt det første kursus med bæredygtighed i fokus og siden er der kommet yderligere 14 kurser, som omhandler grøn omstilling og bæredygtighed, til. Alle kurser, der har udgangspunkt i jobfunktioner inden for ledelse, administration, økonomi, detail, event og markedsføring. Altså kurser, der bakker op om anbefalingen fra anbefalingskataloget 8 anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked. Du kan finde yderligere information om HAKLs kursusudbud inden for bæredygtighed og grøn omstilling på amukurs.dk: Bæredygtighed og grøn omstilling (amukurs.dk).

8anbefalinger