Få styr på klimaregnskabet og ESG med to målrettede kurser

HAKL har fået udviklet og godkendt to nye kurser inden for ESG og klimaregnskab, som kan hjælpe dig, som skal overholde nye klimakrav fra næste år.

Når kalenderen skifter fra 2023 til 2024 vil der, forventeligt, også være nye krav til en lang række virksomheders bæredygtighedsindberetninger. Det er de nye ESG-krav (Enviromental, Social, Governance), der gør arbejdet med klimaregnskabet langt mere omfattende end tidligere, som træder i kraft. De nye regler kan ramme alle virksomheder enten direkte eller indirekte, og derfor er der god ræson i at forberede sig ved at tage på et relevant efteruddannelseskursus med fokus på netop ESG og bæredygtighedsrapportering allerede nu, så man er helt klar, når reglerne rammer.

HAKL (Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse) har fået godkendt to kurser, der har fokus på netop ESG- og bæredygtighedrapportering.

På kurserne bliver deltagerne introduceret til de forskellige dele af begreber, definitioner, standarder og andet, der knytter sig til både klimaregnskabet og ESG-begrebet og kan derfor hjælpe virksomhederne i gang med processen med klimaregnskabet. Det opnås ved at man får kendskab til de værktøjer, der stilles til rådighed for virksomhederne for at gøre den bæredygtige rapportering lettere. Eksempelvis Klimakompasset fra Erhvervsstyrelsen.

Du kan læse om de to kurser ved at følge et eller begge link herunder. Følger du linket kan du også se, hvor og hvornår, du kan komme på kurset.

21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab

49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering

e