AMU: Her går det godt

Generelt kunne det godt gå bedre på AMU-området. Men for nogle udbydere går det den helt anden vej med tocifrede vækstrater.

Tager man de bagudskuende briller på, så er udviklingen i AMU-aktiviteten langt fra sjov læsning. Også på området for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) er kurven generelt nedadgående, med enkelte opadgående bump for, eksempelvis, den Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB), Ledelse.

Godt nok oplever man en svag stigning fra 2021 til 2022, men antallet af kursister på HAKL-området var stadig levere i 2022 end det var i det første corona-år, 2020. Her var 27.388 kursister igennem systemet. Det faldt til 25.243 i 2021 for så at stige igen i 2022 til 26.957.

Men der er udbydere af AMU-kurser, som i denne tid oplever massiv fremgang. Men hvad gør dem anderledes and de øvrige udbydere og er der tale om tilfældigheder eller er fremgangen kommet på basis af konkrete ideer og tiltag?

Uddannelsesnævnet har spurgt to af de skoler, som i 2022 og også i første del af 2023 har oplevet fremgang på kursusaktiviteten på AMU.

Læs her, hvad BC Syd siger om deres fremgang.

Læs her, hvad IBC i Kolding siger om deres fremgang.

Tallene i denne artikel er baseret på den tilgængelige statistik for antal AMU-kursister under HAKL.

nyvideninstalleres