Derfor er der ikke kommet ny lærepladsstatistik

Lærepladsstatistikken er sat lidt på pause grundet omlægninger fra EASY-P til lærepladsen.dk

Normalt kan man stille sit ur efter de nyheder, der kommer om udviklingen i lærepladsstatistikken på uddannelsesnævnets hjemmeside. Men hen over sommeren har nyhederne om ny statistik glimret ved deres fravær; og hvorfor det?

Det skyldes at sekretariatet ikke længere kan trække statistik direkte fra EASY-P (skolernes administrative system på lærepladsområdet, som også har været anvendt af de faglige udvalg), da systemet er blevet udfaset i takt med at man udvikler systemet på lærepladsen.dk.

Lærepladsstatistikken for juni måned bliver ikke offentliggjort i august som planlagt, da der i øjeblikket arbejdes på at omlægge datakilden fra EASY-P til lærepladsen.dk og de seneste tal, som foreligger, er fra april måned i år. De tal, kan man dykke ned i HER.

Når det igen bliver muligt at videreformidle den relevante statistik på området, vil nyhederne vende tilbage til uddannelsesnævnets hjemmeside.

statistiknytoversigtsbillede