Ny undersøgelse: Derfor stopper klinikassistentelever på uddannelsen

Frafaldet på klinikassistentuddannelsen stiger støt for hvert år. Mangel på forventningsafstemning mellem elev og klinik er en blandt mange årsager, viser ny undersøgelse. Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent sætter tiltag i søen for at ændre på tallene.

Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA) reagerer på en ny frafaldsanalyse, som viser hvorfor godt halvdelen af eleverne på uddannelsen dropper ud uden at have gennemført den. Gennem nye tiltag, der blandt andet skal hjælpe med forventningsafstemning mellem elever og klinikker, går parterne efter at få nedbragt frafaldet i de kommende år.

Undersøgelsen, udarbejdet af LEAD Agency, slår blandt andet fast, at eleverne i høj grad oplever, at de forventninger, de har til uddannelsen, ikke bliver mødt og det er en af de ting, som er med til at gøre det lettere at droppe ud af uddannelsen.

Det er en af de mange konklusioner, frafaldsanalysen blandt tandklinikassistentelever, som FUTKA, har fået udarbejdet. For alt for mange elever falder fra i løbet af uddannelsen. Af de 590, som påbegyndte uddannelsen i 2018 endte under halvdelen – 257 med at modtage et bevis på en gennemført uddannelse.

- Der er et stort frafald på mange uddannelser og desværre også på tandklinikassistentuddannelsen, hvor godt og vel halvdelen falder fra. Undersøgelsen viser, at branchen har en udfordring med at møde elevernes forventninger, når de begynder på uddannelsen, siger Claus Agø Hansen, HK Privat og formand for FUTKA.

For at afbøde de udfordringer, der påpeges i undersøgelsen, har FUTKA igangsat flere initiativer. Samtidig vil man i forbindelse med den næste ansøgningsrunde for AUB-projekter for 2024 se på muligheden for et samarbejde med skolerne om projekter, der kan få flere til at blive i uddannelsen. Eksempelvis ved at arbejde med at klæde eleverne bedre på til arbejdslivet og livet på klinikken, dels klæde klinikkerne på til at blive endnu bedre til at tage imod eleverne og give dem en god klinikoplevelse. Undersøgelsen viser nemlig, at for mange elever er det første gang, de er ude på en arbejdsplads. De har derfor endnu ikke opnået evnerne til at indgå i en professionel sammenhæng, og det er med til at gøre dem usikre i arbejdsfunktionerne.

- Det er vigtigt at finde en ny måde at møde eleverne og den nye generation på. Her skal vi i dialog om, hvordan man bedst muligt rummer eleverne og indretter arbejdspladsen efter den nye generation, siger Claus Agø Hansen.

Samtidig oplever elever, at der er stor forskel på den hverdag, man møder på skolen og den virkelighed, man oplever på en klinik. Når det kombineres med en travl arbejdsdag, vil eleverne ofte føle sig usikre.

- Det er et stort ansvar at tage elever og det stiller store krav til fagligheden. Samtidig er der en udfordring i at få fortalt eleverne, hvad det betyder at gå på arbejde og samtidig forberede virksomhederne på, at unge i dag har andre krav til en arbejdsplads end tidligere. Eleverne vil inddrages. Klinikkerne har samtidig også en berettiget forventning om at, selvom eleverne er der for at lære, er man også en arbejdskraft, siger Claus Agø Hansen.

For FUTKA er det vigtigt at vende udviklingen, så der kan uddannes det antal tandklinikassistenter, der er brug for.

- Der er mangel på uddannede tandklinikassistenter. Derfor skal vi have samlet de lavthængende frugter op og finde en måde at fastholde de elever, der allerede har en interesse i faget og er begyndt på uddannelsen. Det er alt andet lige lettere at fastholde en elev end at finde en ny. Derfor er det en prioritering i FUTKA, at vi kan få de anbefalinger, der er i rapporten ud at leve, så vi kan få ændret tendensen i frafaldet, slutter Claus Agø Hansen.

Om undersøgelsen

Analyse af frafald på tandklinikassistentuddannelsen er et AUB-projekt (2022). Undersøgelsen er foretaget af LEAD Agency, som har talt med 93 klinikker, 221 elever og syv skoler gennem en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. Analysen af frafald på tandklinikassistentuddannelsen blev afsluttet i juni 2023.

Du kan læse hele frafaldsanalysen HER.

futkafrafald2